กลับสู่ด้านบน

มะเร็งเส้นประสาท

มะเร็งเส้นประสาท

โรคมะเร็งเส้นประสาทมักเกิดกับวัยรุ่น หรือคนที่มีอายุยังไม่มากโรคมะเร็งเส้นประสาทเป็นโรคที่พบผู้ป่วยทั่วโลกน้อยมาก ๆ ในประเทศไทยก็มีบ้างประปราย แต่ก็ไม่มีการเก็บสถิติตัวเลขผู้ป่วยชัดเจนโรคมะเร็งเส้นประสาทนั้นมีความเป็นไปได้ว่าอาจอยู่ใน 2 กลุ่มโรค คือ “Neurogenic Tumor” และ “Neuroendocrine Malignancy” ซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่มาจากระบบประสาท แต่ลักษณะอาการแตกต่างกัน

  1. Neurogenic Tumorเป็นโรคมะเร็งที่พบก้อนเนื้องอกบริเวณด้านหลังของทรวงอก เกิดจากเส้นประสาทที่ผิดปกติ ซึ่งอาจจะผิดปกติมาตั้งแต่ในครรภ์มารดา หรือเพิ่งมาผิดปกติภายหลังก็เป็นได้ มักพบในกลุ่มที่มีอายุไม่มากนัก โดยอาจป่วยมาตั้งแต่เด็ก แต่ยังไม่แสดงอาการ มาปรากฏอาการตอนเป็นวัยรุ่น
  2. Neuroendocrine Malignancyเป็นกลุ่มมะเร็งที่เกิดจากปมประสาทผิดปกติเช่นกัน แต่จะเป็นเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฮอร์โมน พบได้ในช่วงหลังทรวงอก ระบบทางเดินอาหาร และมักจะพบในกลุ่มที่ยังมีอายุไม่มากเช่นกัน

โรคมะเร็งเส้นประสาทนี้พบผู้ป่วยไม่มาก และเป็นโรคที่มีโอกาสเกิดน้อยมาก ในทางการแพทย์จึงยังไม่มีการศึกษาโรคนี้มากนัก ดังนั้น จึงยังไม่มีการระบุแน่ชัดว่าสาเหตุของโรคมะเร็งเส้นประสาทเกิดจากอะไรกันแน่ แต่ที่น่าสังเกตคือมักพบผู้ป่วยในคนอายุน้อย คือประมาณ 20 ปี ซึ่งสันนิษฐานว่า อาจเป็นเพราะเส้นประสาทเจริญเติบโตผิดปกติมาตั้งแต่ตอนอยู่ในครรภ์มารดาก็เป็นได้

การป้องกันโรคนี้ทำได้ยากมาก แพทย์แนะนำว่าหากรู้สึกปวดบริเวณใดนานๆ และเป็นเรื้อรัง ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย[:en]โรคมะเร็งเส้นประสาทมักเกิดกับวัยรุ่น หรือคนที่มีอายุยังไม่มากโรคมะเร็งเส้นประสาทเป็นโรคที่พบผู้ป่วยทั่วโลกน้อยมาก ๆ ในประเทศไทยก็มีบ้างประปราย แต่ก็ไม่มีการเก็บสถิติตัวเลขผู้ป่วยชัดเจนโรคมะเร็งเส้นประสาทนั้นมีความเป็นไปได้ว่าอาจอยู่ใน 2 กลุ่มโรค คือ “Neurogenic Tumor” และ “Neuroendocrine Malignancy” ซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่มาจากระบบประสาท แต่ลักษณะอาการแตกต่างกัน

  1. 1. Neurogenic Tumorเป็นโรคมะเร็งที่พบก้อนเนื้องอกบริเวณด้านหลังของทรวงอก เกิดจากเส้นประสาทที่ผิดปกติ ซึ่งอาจจะผิดปกติมาตั้งแต่ในครรภ์มารดา หรือเพิ่งมาผิดปกติภายหลังก็เป็นได้ มักพบในกลุ่มที่มีอายุไม่มากนัก โดยอาจป่วยมาตั้งแต่เด็ก แต่ยังไม่แสดงอาการ มาปรากฏอาการตอนเป็นวัยรุ่น
  2. 2. Neuroendocrine Malignancyเป็นกลุ่มมะเร็งที่เกิดจากปมประสาทผิดปกติเช่นกัน แต่จะเป็นเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฮอร์โมน พบได้ในช่วงหลังทรวงอก ระบบทางเดินอาหาร และมักจะพบในกลุ่มที่ยังมีอายุไม่มากเช่นกัน

โรคนี้พบผู้ป่วยไม่มาก และเป็นโรคที่มีโอกาสเกิดน้อยมาก ในทางการแพทย์จึงยังไม่มีการศึกษาโรคนี้มากนัก ดังนั้น จึงยังไม่มีการระบุแน่ชัดว่าสาเหตุของโรคมะเร็งเส้นประสาทเกิดจากอะไรกันแน่ แต่ที่น่าสังเกตคือมักพบผู้ป่วยในคนอายุน้อย คือประมาณ 20 ปี ซึ่งสันนิษฐานว่า อาจเป็นเพราะเส้นประสาทเจริญเติบโตผิดปกติมาตั้งแต่ตอนอยู่ในครรภ์มารดาก็เป็นได้

การป้องกันโรคนี้ทำได้ยากมาก แพทยืแนะนำว่าหากรู้สึกปวดบริเวณใดนานๆ และเป็นเรื้อรัง ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย